Organized Reality! | www.streetfame.org

Nejbrutálnější gangy světa – 4. díl: Aryan Brotherhood nebo-li Árijské bratrstvo

Líbí se ti tento příspěvek? V tom případě ho nezapomeň sdílet!FacebookTwitterRedditPinterestEmailGoogle+LinkedInStumbleUponWhatsAppvKontakte

Aryan Brotherhood nebo-li Árijské bratrstvo. Tento bělošský vězeňský gang je znám také pod pojmy BrandAB, nebo One-Two. Byl založen v roce 1964, v kalifornském státním nápravném zařízení San Quentin. Množství členů se pohybuje okolo patnácti tisíc, jenž tvoří jak zatčení, tak ti, co jsou na svobodě. Ačkoli gang tvoří zhruba jedno procento z celkové vězeňské populace, podle vyšetřovacího orgánu amerického ministerstva spravedlnosti, FBI, je svou brutalitou zodpovědný za neuvěřitelných 18% vražd spáchaných na celém území federálních věznic.

(Pozn. redakce: Hned ze začátku bychom chtěli zdůraznit, že účelem tohoto článku není propagace fašismu a rasové nesnášenlivosti, ale jen přiblížení skutečné reality, ve které dnes žijeme. Případně použité texty a obrázky, obsahující fašistická hesla a jim věci podobné, jsou u článku zveřejněny pouze jako názorná ukázka tématu příspěvku!)

Bratrstvo se svou činností zaměřilo především na typickou, mnohdy i dokonce ‘ekonomicky’ motivovanou, činností organizovaného zločinu, jimiž je zejména obchodování s drogami a zbraněmi, vydírání, provozování psích zápasů, prostituce a nájemné vraždy, tzv. ‘vraždy na zakázku’.


Celá organizace se dělí na několik podskupin. Ty se svým gangsterským počínáním liší podle místa působení. Dnešním teritoriem organizace jsou hlavně vězení v Kalifornii, Texasu, New Yorku, Ohiu a Arizoně. Díky členům, kteří se dostali ven z vězení, se gang začal šířit do dalších mnoha zemí, kde si udělal své ‘dobré’ jméno.

Napadá mě, že si určitě říkáte, že gang Aryan Brotherhood je jednoznačně rasisticky zfanatizovaný útvar, pro který je bílá barva kůže nadevše a komunikace s jinými etnickými skupinami je zcela vyloučená. To je sice pravda, ale nesmíme opomenout, že gang je v silném spojenectví s mexickou mafií, známou pod názvem La Eme. Ta společně s bratrstvem bojuje proti úhlavnímu nepříteli, říkající si Black Guerrilla Family. Spolupráce bratrstva je ale také navázána s asijskými gangy, které mu zajišťují dovoz heroinu z Thajska!

Jako většina vězeňských gangů, má i bratrstvo různá významová tetování, díky nimž se dá snadno příslušník tohoto gangu jednoduše odhalit. Mezi přední symboly patří typická nacistická a keltská symbolika. Nejčastěji se ale na tělech členů setkáváme s tetováním, znázorňující svastiku, jetelové lístky, řád německých rytířů, znak paravojenské jednotky SS, Ódinův kříž, runu Othala, trojlístek, železný kříž německých jednotek a různé nacistické ‘hnusy’. Výjimkou nejsou ani textová tetování, hlásající Aryan Brotherhood, White Power, Heil Hitler, Sieg Heil, 88, SS 666 a další všemožné nápisy, jak v anglickém jazyce, tak samozřejmě i německém.


Podle historie byla do roku 1960 většina věznic ve Spojených státech rasově rozdělená, což znamenalo, že běloši byli uvězněni mezi bílými, žlutí mezi žlutými, hnědí mezi hnědými a černí mezi černými atd. Po rozhodnutí těch, co se rádi ulívají v parlamentu a nemají žádnou páru o tom, jaké následky by mohlo mít smíšení ras v nápravných zařízeních, se odsouhlasil proces desegregace, neboli zrušení oné rasové segregace, která držela lidské rasy odděleně.

Proces samozřejmě vyvolal vzápětí doslova peklo. Začaly se tak shlukovat různé gangy, které měly za úkol chránit svou rasu. Přesně jedním takovým názorným gangem je i Árijské bratrstvo. To založila skupina irských uctívačů motorek, kteří se inspirovali gangem Bluebird. Právě bratrstvo se rozhodlo udeřit na černošské odsouzence, kteří se seskupily do již zmiňovaného útvaru Black Guerrilla Family. Svými násilnými činy rozpoutali nekonečnou válku mezi vězeňskými komunitami, lišící se barvou kůže.

Člověk, plánující vstup do bratrstva, si musí projít takzvaným přijímacím rituálem, jímž je napadení a následné usmrcení náhodného vězně, kterého určí hlava lokálního gangu. Kandidát na členství se ale zavazuje gangu tím, že mu po přijetí bude sloužit i po propuštění z vězení, a to až do konce svého života. Ten, kdo se pokusí opustit Arijské bratrstvo, se musí smířit s tím, že mu moc času života po odchodu z AB nezbude, jelikož po něm půjdou ostatní členi a odchod si s ním tím pádem vyřídí vypsáním odměny na jeho hlavu. Každý člen navíc skládá tradiční přísahu, která zní:

„Árijský bratr je bezstarostný / Kráčí tam, kde slabí a bezcitní se neodváží / Pro árijského bratra není smrt postrachem / Pomsta bude jeho, přes jeho bratry, kteří zde zůstali.“


Faktem však stále zůstává to, že drtivá většina členů gangu byla za mříže poslána za trestné činy, které s rasovým fanatismem neměly nic společného. Prakticky šlo o klasické loupeže, obchodování s drogami apod. K bratrstvu se většinou bílí vězni přidávají z potřeby ochrany, kamarádství a strachu z černošských gangů, které si z bílých jedináčků dělají své otroky,  a to doslova po všech stránkách…

Zdroj: text – crime.about.com, forbiddensymbols.com, vault.fbi.govWikipedia, redakce | foto – YouTube

Líbí se ti tento příspěvek? V tom případě ho nezapomeň sdílet!FacebookTwitterRedditPinterestEmailGoogle+LinkedInStumbleUponWhatsAppvKontakte